Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

 

Dole podpísaná/podpísaný …………………………………………………………………. trvalý pobyt: ………………………………………………………., týmto prevádzkovateľke Emília Pazderaková, Aténska 14, 04 013 Košice, IČO: 41847351, IČ DPH: SK1042865428, platiteľ DPH (ďalej len „Prevádzkovateľ“), v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) odvoláva súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, v rovnakej forme, ako bol súhlas udelený, v rozsahu:

(nehodiace sa preškrtnúť)

  1. meno;

  2. priezvisko/rodné priezvisko;

  3. tituly;

  4. trvalý pobyt a/alebo prechodný pobyt;

  5. národnosť;

  6. telefónne číslo;

  7. e-mail;

ako aj iných osobných údajov poskytnutých Prevádzkovateľovi.

…………………………………………………… vyhlasuje, že bol Prevádzkovateľom informovaný, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu pred jeho odvolaníma na zákonnosť spracúvania osobných údajov na iných právnych základoch, ako je súhlas Zamestnanca.

V …………………………., dňa ……………………………..

______________________________

Dotknutá osoba

Donášky kvetov počas Covid-19 pandémieDokážte vašim blízkym, že vám na nich záleží aj počas tejto pandémie.

Objednať si u nás môžete kedykoľvek online s dodaním pre vás alebo pre obdarovaného v rámci Košíc a okolia.
Ak chcete vedieť o našich novinkách, otváracích hodinách a aktualitách v tejto situácií vyplňte váš email nižšie. 

Nákupný košík
Zavrieť

Žiadne produkty v košíku.